توجه داشته باشید بعد از اضافه کردن قرارداد برای کاربر تا اطلاع ثانوی امکان حذف آن وجود ندارد.

نام و نام خانوادگی شرکت تلفن همراه موقعیت مکانی تاریخ عضویت قرارداد افزودن قرارداد ثبت
محمد پیرایش آب و فاضلاب خراسان جنوبی 09379722236 خراسان جنوبی،بیرجند ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ نگهداری و تعمیرات سیستم های تله متری و کنترل از راه دور شهر های استان/تاریخ شروع(1401/07/19)/تاریخ پایان( 1402/07/19)/شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی/خراسان جنوبی،بیرجند
علی علی ابادی تسکا 09151511515 مازندران،محمودآباد ۱۴۰۱/۱۰/۰۴
فائزه قاسمی تسکا 09151511515 خراسان جنوبی،بیرجند ۱۴۰۱/۱۰/۰۴
هادی بیجاری تسکا 09157200847 خراسان جنوبی،بیرجند ۱۴۰۱/۱۰/۰۳
قاسم جعفریان تسکا صنعت 09369743681 خراسان جنوبی،بیرجند ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ نگهداری و تعمیرات سیستم های تله متری و کنترل از راه دور شهر های استان/تاریخ شروع(1401/07/19)/تاریخ پایان( 1402/07/19)/شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی/خراسان جنوبی،بیرجند
sajad afzali payamresan 09376778274 مازندران،بابل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
جانان بیجاری تسکا 09155553223 خراسان جنوبی،بیرجند ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ تست/تاریخ شروع(12/1/1401)/تاریخ پایان( 12/1/1402)/شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی/خراسان جنوبی،بیرجند
جیمین پارک تسکا 09156632322 خراسان جنوبی،بیرجند ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ تست/تاریخ شروع(12/1/1401)/تاریخ پایان( 12/1/1402)/شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی/خراسان جنوبی،بیرجند