نام نوع قرارداد نوع درخواست استان شهر مجتمع ایستگاه شماره همراه آدرس شرح مختصر تاریخ پاسخ پشتیبان
جانان بیجاری تست/تاریخ شروع(12/1/1401)/تاریخ پایان( 12/1/1402)/شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی/خراسان جنوبی،بیرجند درخواست گارانتی خراسان جنوبی بیرجند دشت سربیشه چاه3 09156632355 تهران، سعادت آباد لطفا رسیدگی گردد. نمایش
محمد پیرایش نگهداری و تعمیرات سیستم های تله متری و کنترل از راه دور شهر های استان/تاریخ شروع(1401/07/19)/تاریخ پایان( 1402/07/19)/شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی/خراسان جنوبی،بیرجند پشتیبانی ویژه خراسان جنوبی بیرجند علی آباد روستایی پمپاژ میرعلی 09379722236 تست این یک تست است و نیاز به پشتیبانی نیست. ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ نمایش
جیمین پارک تست/تاریخ شروع(12/1/1401)/تاریخ پایان( 12/1/1402)/شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی/خراسان جنوبی،بیرجند پشتیبانی قطعه خراسان جنوبی بیرجند علی آباد روستایی پمپاژ بجد 09156632322 اینجا لطفا سریعتر پاسخ دهید ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ نمایش