شماره نام نوع قرارداد نوع درخواست استان شهر مجتمع ایستگاه شماره همراه آدرس شرح مختصر تاریخ ارسال پاسخ
162 محمد پیرایش نگهداری و تعمیرات سیستم های تله متری و کنترل از راه دور شهر های استان/تاریخ شروع(1401/07/19)/تاریخ پایان( 1402/07/19)/شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی/خراسان جنوبی،بیرجند پشتیبانی ویژه خراسان جنوبی بیرجند کوثر مخزن 80چهکند 09379722236 چهکند قطع ارتباط شبانه ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
159 مریم غلامی تست/تاریخ شروع(12/1/1401)/تاریخ پایان( 12/1/1402)/شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی/خراسان جنوبی،بیرجند پشتیبانی قطعه خراسان جنوبی بیرجند دشت سربیشه چاه4 09156632355 fdvh fgfgdg ۱۴۰۱/۱۰/۰۴
158 هادی بیجاری تست/تاریخ شروع(12/1/1401)/تاریخ پایان( 12/1/1402)/شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی/خراسان جنوبی،بیرجند پشتیبانی قطعه خراسان جنوبی بیرجند دشت سربیشه چاه3 09156632355 تهران، سعادت آباد لطفا ۱۴۰۱/۱۰/۰۴
157 مریم تست/تاریخ شروع(12/1/1401)/تاریخ پایان( 12/1/1402)/شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی/خراسان جنوبی،بیرجند پشتیبانی آنلاین خراسان جنوبی سربیشه زولسک پمپاژ2زولسک 09156632355 تهران، سعادت آباد لطفا پاسخ دهید ۱۴۰۱/۱۰/۰۴
156 هادی بیجاری تست/تاریخ شروع(12/1/1401)/تاریخ پایان( 12/1/1402)/شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی/خراسان جنوبی،بیرجند پشتیبانی قطعه آذربایجان شرقی اهر 1 09156632355 تهران، سعادت آباد wddwd ۱۴۰۱/۱۰/۰۴
154 هادی بیجاری تست/تاریخ شروع(12/1/1401)/تاریخ پایان( 12/1/1402)/شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی/خراسان جنوبی،بیرجند پشتیبانی قطعه فارس زرقان 1 09156632355 تهران، سعادت آباد dsdsd