شما 5 درخواست برای پشتیبانی دارید.

user-img

0 درخواست

4 درخواست

9 درخواست

عنوان وضعیت پشتیبان مکان قرارداد
پشتیبانی ویژه محمد پیرایش در انتظار تایید کاربر GH@JJ ایران،خراسان جنوبی،بیرجند،کوثر،مخزن 80چهکند نگهداری و تعمیرات سیستم های تله متری و کنترل از راه دور شهر های استان/تاریخ شروع(1401/07/19)/تاریخ پایان( 1402/07/19)/شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی/خراسان جنوبی،بیرجند
پشتیبانی قطعه جیمین پارک تکمیل شده پشتیبان ایران،خراسان جنوبی،بیرجند،علی آباد روستایی،پمپاژ بجد تست/تاریخ شروع(12/1/1401)/تاریخ پایان( 12/1/1402)/شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی/خراسان جنوبی،بیرجند
پشتیبانی ویژه محمد پیرایش تکمیل شده پشتیبان ایران،خراسان جنوبی،بیرجند،علی آباد روستایی،پمپاژ میرعلی نگهداری و تعمیرات سیستم های تله متری و کنترل از راه دور شهر های استان/تاریخ شروع(1401/07/19)/تاریخ پایان( 1402/07/19)/شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی/خراسان جنوبی،بیرجند
پشتیبانی قطعه مریم غلامی در انتظار پاسخ ایران،خراسان جنوبی،بیرجند،دشت سربیشه،چاه4 تست/تاریخ شروع(12/1/1401)/تاریخ پایان( 12/1/1402)/شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی/خراسان جنوبی،بیرجند
پشتیبانی قطعه هادی بیجاری در انتظار پاسخ ایران،خراسان جنوبی،بیرجند،دشت سربیشه،چاه3 تست/تاریخ شروع(12/1/1401)/تاریخ پایان( 12/1/1402)/شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی/خراسان جنوبی،بیرجند
پشتیبانی آنلاین مریم در انتظار پاسخ ایران،خراسان جنوبی،سربیشه،زولسک،پمپاژ2زولسک تست/تاریخ شروع(12/1/1401)/تاریخ پایان( 12/1/1402)/شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی/خراسان جنوبی،بیرجند
پشتیبانی قطعه هادی بیجاری در انتظار پاسخ ایران،آذربایجان شرقی،اهر،1، تست/تاریخ شروع(12/1/1401)/تاریخ پایان( 12/1/1402)/شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی/خراسان جنوبی،بیرجند
درخواست گارانتی جانان بیجاری تکمیل شده هادی بیجاری ایران،خراسان جنوبی،بیرجند،دشت سربیشه،چاه3 تست/تاریخ شروع(12/1/1401)/تاریخ پایان( 12/1/1402)/شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی/خراسان جنوبی،بیرجند
پشتیبانی قطعه هادی بیجاری در انتظار پاسخ ایران،فارس،زرقان،1، تست/تاریخ شروع(12/1/1401)/تاریخ پایان( 12/1/1402)/شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی/خراسان جنوبی،بیرجند
درصد پیشرفت پروژه
آواتار
پشتیبانی ویژه محمد پیرایش

توسعه پروژه
30% پیشرفت
آواتار
پشتیبانی قطعه جیمین پارک

طراحی پروژه
100٪ تکمیل شده
آواتار
پشتیبانی ویژه محمد پیرایش

طراحی پروژه
100٪ تکمیل شده
آواتار
پشتیبانی قطعه مریم غلامی

آزمایش پروژه
در انتظار
آواتار
پشتیبانی قطعه هادی بیجاری

آزمایش پروژه
در انتظار

پروژه


تصویر